Bingöl Üniversitesi’nde Enerji, Çevre, Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bingöl Üniversitesi’nde Enerji, Çevre, Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bingöl Üniversitesi, deprem başta olmak üzere doğal afetler açısından risk faktörü yüksek olan Bingöl’e önemli bir araştırma merkezini daha kazandırdı.  Üniversite bünyesinde Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkezin kurulumu Resmi Gazetede de yayımlandı.  

Bingöl Üniversitesi, Bingöl için ehemmiyet arz eden konularda çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, merkezin deprem, diğer jeolojik ve klimatolojik risk araştırmaları yapmak başta olmak üzere doğal afet riski taşıyan pek çok alanda çalışma yürüteceğini belirtti. Merkezin; yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynakları hakkında araştırmalar yapmak, yer altı suyu araştırmaları yapmak, atık yönetimi ve yer altı kaynaklarının korunması konusunda araştırmalar yapmak ve bu çalışmalardan elde edilen verilerin yönetilmesi amacıyla veri tabanları hazırlamak gibi önemli çalışmalar da yürüteceğini vurgulayan Prof. Dr. Çapak, “Yapacağımız bu çalışmalar hakkında ilgili kamu kurumları ile ortak projeler de üreteceğiz. Deprem, jeolojik-klimatolojik risk, yenilenebilir-konvansiyonel enerji kaynakları, yer altı suyu, atık yönetimi ve yer altı kaynakları konularında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman yetiştirmek de merkezimizin ana çalışma alanlarından biri olacak. Bingöl ilimiz için ihtiyaç duyulan bir merkez olan yeni birimimizin Bingöl’e ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre kurulan merkez, deprem ve diğer doğal afetler açısından riskli bölgeler arasında bulunan Bingöl için son derece önem arz ediyor.

Bingöl Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (BinUZALCBS) Araştırma Uygulama Merkezi öncülüğünde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile birlikte “Bingöl İli Deprem Master Planı” hazırlanması çalışmaları da geçtiğimiz ay başlatılmıştı.

 

 

 

About Post Author