Silmek ve silgi üstüne…

Silmek ne kadar farklı içeriklere bürünebilen bir yüklem… Aklamak, paklamak, temizlemek eylemlerinin bir parçasını oluşturur kuşkusuz… Ancak kütükten silmek, defterden silmek, kafadan silmek deyimlerinde olduğu gibi mecâzî olumsuzlukları da içerir… Kütükten ölünce silinirsiniz, defterden gözden…

Devamını Oku