Yöneticilerin Sığ Fantezileri:Telefona Çıkmamanın Dayanılmaz Cazibesi

Yöneticilerin Sığ Fantezileri:Telefona Çıkmamanın Dayanılmaz Cazibesi

Prof.Dr.Ali Akdemir,Arel Üniversitesi,  [email protected]

    Günümüzde, örgütlerin yönetimi dünyasında gelinen noktada sorun çözmek,ulaşılabilir olmak,insan kaynaklarını geliştirmek ,sorunları dinlemek ,farklı fikirlere açık olmak önemli yöneticilik-liderlik tutum-davranışları ,becerileri ve özellikleri olarak sunulmaktadır.

Gerçekten de bunun için olanaklar çoktur ve çeşitlidir.Sözgelimi,bir yöneticiye vatandaş olarak ulaşmak,insan kaynağı olarak ulaşmak için alternatif çoktur.Telefonla,sms ile ,emaille ,sosyal medya aracılığıyla ,yüz yüze görüşerek ulaşmak başlıca alternatiflerdir.Sorunları iletip kısa istişare ile çözümlere ulaşmak olanaklıdır.

Bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı büyük olanaklar sunmaktadır.Önceki dönemlerde yüz yüze görüşmenin zorluğu-zorunluluğu nedeniyle sorunlar uzun süre çözümsüz kalır,talepler karşılanamaz olurdu.Geç gelen çare de anlamsız olurdu.Sözgelimi bir memur tayini için Ankara’ya gidip bakanlıklarda bakanla görüşmek zorunlu gibiydi.Ne ki ,tüm vilayetlerden bakanlıklara akın olduğundan yüzde 1 ‘lik şanslı kesim ancak görüşme olanağına kavuşabilirdi.Onların da yüzde biri çözüm bulabilirdi.

Günümüzde bırakın görüşmeyi ,hizmetler bile bilgi teknolojileri aracılığıyla üretildiğinden yararlanıcılar için anlamlı sonuçlar üretilebilmektedir.

                 Robotlaşan İnsanlar Mı,İnsanlaşan Robotlar mı?

Bu nedenlerle de makine gibi insan kaynakları mı yaratılmalı,insan kaynakları gibi makineler mi diye tartışmalar yapılmaktadır.İnsan kaynaklarının duygusal-psikolojik varlıklar olduğu dikkate alındığında da son noktada insanlar kadar zeki makinalardan yana tercih kullanılmaktadır.

Makinalaşmaya,bilgi teknolojileriyle çalışmaya ve nihayet otomasyona karşın iş dünyasında insani etkileşim belirli düzeyde sürmektedir.Çok çeşitli araçlarla yöneticilere ulaşma olanağı olmakla birlikte ,kimi yöneticiler ulaşılmaz olmayı başarabilmektedirler.Zira ulaşılmaz olmayı cazip bir yönetsel tutum olarak algılamaktadırlar,ya da sorun çözme anlayışından uzakta kalmaktadırlar veyahut da tembelliği tercih etmektedirler.Çoğu zaman da telefonlarına ,dahili hatlarına gelen aramalara başkalarına ,yardımcılarına yanıt verdirip bulunmadıklarını söylettirmektedirler.

Bu tarz tutum ve davranış elbette ki hastalıklı bir durumdur;yönetsel açıdan da ,psikoloji bilimi bakımından da.Bir kez şunu unutmamalıdırlar:İletilecek sorun aciliyet arz ediyor olabilir,süre geçmek üzere olabilir,tarih dolmuş olabilir,telafisi olanaksız bir durum söz konusu olabilir.Yönetsel fantezi uğruna maddi-manevi kayıplar söz konusu olabilir.

Genellikle vasat nitelikli yöneticilerde ,yeni atanan yöneticilerde ve nihayet yöneticiliği ulaşılmazlık ile özdeşleştiren yöneticilerde gözlemlenen bir tutum ve davranıştır iletişim kurma çabalarına bigane kalmak…

Günümüz örgüt dünyasında ,ister kar amaçlı işletmelerde ,isterse de kar amaçlı olmayan yerel yönetimlerde,STK’larda,kamu yönetiminde ulaşılır olmak ,sorun çözmek,yararlanıcıya yakın olmak daha karizmatiktir,daha sempatiktir.Ulaşılmaz olmak,sorun çözmek yerine sorun olmak,yararlanıcıya ,insan kaynağına mesafe koymak itici ,antipatik tutum ve davranışlardır.

Karizmatik olmak,kariyer aracılığıyla yükselmek isteyen yöneticiler yararlanıcılara-vatandaşlara-müşteriye ,insan kaynaklarına ve nihayet tüm paydaşlara yakın olacaklar,onların sorunlarını çözecekler,insan kaynaklarına rol –model olacaklar ,sorunu çözmenin olanağı yoksa bunu açıklayacaklar ve böylelikle bireysel ve örgütsel amaçlara ulaşmış olacaklardır.

Bu yönetsel trendlere-eğilimlere karşın,yöneticilere ulaşmak adına çok çeşitli bilgi teknolojileri merkezli enstrüman olmasına karşın yine de yönetsel fantezi olarak ulaşılmaz olmak ,yararlanıcıların ulaşma gayretlerine bigane kalmak yönetsel davranış bozukluklarının ilgi alanı olmakla birlikte, psikolojinin de alanıdır.

 

 

 

 

KENT HAYAT MEDYA EKİBİ.