Prof. Dr. Esfender Korkmaz:”4 Erkeğe, 3 Kadına…”

Çağdaş dünyada kadın-erkek eşitliği, demokratik hakların, İnsani değerlerin ilk sırasında yer almalıdır. Dünyanın bu anlayış düzeyine gelebilmesi için geçmişten gelen dini ve sosyal birçok tabunun yıkılması gerekir. Uluslararası kuruluşlar ve kadın hakları örgütleri bu alanda başarılı çalışmalar yapıyor.

8 Mart 2019 Kadınlar Günü vesilesi ile Dünya Bankası ”Kadınlar İş Dünyası ve Hukuk – Women, Busıness and The Law 2019” isimli bir araştırma yayınladı.

Araştırmada kullanılan endekste kadınların ekonomik duruşunda etkili olan sekiz kriter yer aldı; Seyahat Özgürlüğü, Bir İşe Başlamak, Para Kazanmak, Evlenmek, Bir İş Sahibi Olmak, Varlıkları Yönetmek ve Emeklilik kazanmak.

Bu endeks dünyanın tüm bölgeleri için, 2009 ile 2019 arasındaki on yılda cinsiyet eşitliği konusunda ortalama olarak iyileşme olduğunu gösteriyor.  2009’da Dünya ortalama endeks değeri 70.1′ iken 2019 yılında 74.7’ye yükseldi. Bu on yılda birçok ülkede kadın hakları alanında yasalar çıkarıldı.

Ne var ki yine de 2019 yılında Dünya ortalaması olan 74.7 endeks değeri aynı zamanda kadınların erkeklerin sahip oldukları hakların  dörtte birinden mahrum olduklarını gösteriyor. Tercümesi; erkeğe 4 hak, kadına üç haktır.

ghnmjokc.jpg

2019 yılında Dünya’da altı ülke (Belçika, Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg ve İsveç) kadınlara yüzde 100 eşit haklar tanıyan ülkelerdir.

Dünya’da 2019 yılında, on yıl öncesine göre kadın hakları endeksinde en fazla ilerleme  8.4 puan artışla güney Asya’da oldu. En az ilerleme ise 2.9 puanla Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da oldu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri islam ülkeleridir. Bu ülkeler içinde yalnızca Tunus daha yeni laik düzene geçti. Diğerlerinde ağırlıklı olarak demokrasi yok ve islami şeriat kuralları hakimdir.

Endekste en sonda yer alan Suudi Arabistan endeks değeri 25.6 dır. Ondan önceki İran’ın endeks değeri 31.2 dir.  Suudi Arabistan’da demokrasi yok ve İranda da göstermelik bir demokrasi vardır. Her iki ülkede de islami şeriat kuralları hakimdir.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından da her yıl Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu açıklanıyor. 2018 raporunda, siyaset, ekonomi ve eğitim gibi bir dizi alanda kadın haklarında karamsar bir tablo çizildi.

Raporda, küresel cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı belirtiliyor. Bu alanlar, ücret eşitsizliği, siyasete katılma, işgücüne katılma ve finansal hizmetlere erişim alanlarıdır.

 

About Post Author