OĞUZ YANTEMUR’dan SUSUZ davetiyesi

CUMHURİYET HALK PARTİSİ SUSUZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OĞUZ YANTEMUR HEDEFİNDEKİ ÇALIŞMALARINI ŞÖYLE SIRALADI;

İlçemizin eğitim öğretim seviyesinin istenilen noktada olmaması hepimizin sorunudur. Bu durumun değişebilmesi için belediyece üzerimize düşeni yapacak her kademeden öğrencilerimize etüd ve okuma salonu hizmeti vereceğiz. Bu hizmet gerçekleştirilirken ilçemizde bulunan ataması yapılmamış öğretmenlerimizden faydalanacak. Ayrıca ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize eğitim bursu verilebilmesi için kaynak bulunması sağlanacak. Ve öğrencilerimize ekonomik olarak destek sağlanacaktır.

Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde Susuz Meslek Yüksekokulu kurulmuş ancak 10 yıldır yer tahsisi yapılmadığı için halen Kars merkezdeki yerleşkesinde öğretime devam etmektedir. Yüksekokulun ekonomik ve sosyal olarak ilçemize büyük katkısı olacağı için bu proje öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir.

İlçemiz merkezdeki araçların düzensiz park edilişi nedeniyle ilkel bir görünümdedir. Bu durum transit geçen araçların park sorunları yaşamasına ve ilçemizde ihtiyaçları olsa da duraklayamamasına neden olmaktadır. Öncelikle ilçe merkezindeki araçların park etmesini sağlayacak bir park alanı yapılacak. Park alanın faaliyete geçişinden itibaren çarşı merkezine araçların sürekli park etmeleri engellenecek. İlçe merkeze bu olumsuz görüntüden kurtulacak.

Susuz (Cilavuz) 20 yıl öncesine kadar patates üretim merkezi olarak ün yapmıştı. Susuz Patatesi bölge için haklı olarak marka niteliği kazanmıştı. Sulama sisteminin zamanla kaderine terk edilmesi belediyenin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu ilçede patates ekimi neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Öncelikle sulama şebekesinin gerekli bakım ve onarımı yapılacak, patates üretimi böylece teşvik edilecek ve ilçemiz yeniden bir üretim merkezi haline getirilecek.

İl ve ilçemizde yöremize ait “Kavulca” üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda kavulca ve kavulca ununa talep hem ülkemizde hem de bölgemizde oldukta artmıştır. Kavulca unu ilimizde 10 TL ve üzeri satılmaktadır. Kavulca ekiminin teşviki için ücretsiz tohum desteği verilmesi önem arz etmektedir. Kavulcanın işlenip piyasaya sürülebilmesi için gerekli işletmenin kurulması, hem istihdam sağlayacak hem de üretici daha çok gelir elde edecektir.

Yaylacılık ilçemizin önemli ekonomik etkinliklerindendir. Öncelikle hayvan ağıllarının ıslahı gerçekleştirilecek. Su şebekesiyle yaylanın her evinin suya kolay erişimi sağlanacak. Bunun yanı sıra her yıl bir yayla festivalinin düzenlenmesi çalışmalarına acilen başlanacaktır.

Temel geçim kaynağımız olan hayvancılığın daha verimli hale getirilmesi için üniversitelerle iş birliği yapılarak damızlık hayvan yetiştiriciliği yapılması sağlanacak.

İlçe merkezine acil olarak modern bir mandıra kurularak üreticinin sütünü ucuz fiyata satmasının önüne geçilecek. Kurulacak olan mandırada istihdam sağlanacak. Mandırada ürün çeşitliliği sağlanarak daha çok gelir elde edilecek… Üretici işletmeye ortak yapılarak kooperatifleşme sağlanacak.

İlçemizde Köy Enstitüsü zamanında yani 50’li yıllarda elektrik üretimi yapılmaktaydı. Bu bilgi ilçemizin elektrik üretimine uygun potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Bu konuda üniversitelerimizin ilgili bölümleriyle iş birliğine gidilecek, gerekli fizibilite çalışmaları yapılacak ve elektrik üretimi için gerekli projelendirmeler yapılacaktır.

Çevre temizliği bizim en duyarlı olduğumuz konudur. Öncelikle şimdiye kadar çöp dökme alanı olarak kullanılan alan tamamen temizlenecek, kaldırılan çöpler Kars’ta bulunan çöp alanına taşınacak. Temizlenen alan yeşillendirilecek, uygun yerler hayvan pazarı ve kapalı Pazar yeri olarak ayrı ayrı tahsis edilerek değerlendirilecek.

İlçemiz sakinlerinden yaşlı ve bakıma muhtaç insanları evlerinde bakım ve temizlik hizmetleri belediye tarafından verilecek.

İlçemize doğal gaz getirilmesi çalışması acilen başlatılacaktır.

Kars Belediyesi hayvan barınağıyla iş birliğine giderek sokak hayvanları toplanacak ve bu merkeze götürülecek. En kısa sürede ilçe merkezine uzak bir bölgede hayvan barınağı yapılarak sokak hayvanlarına daha uygun bir yaşam ortamı sağlanarak bu hayvanlardan gelebilecek tehlikelerin önüne geçilecek.

Ayrıca belediye başkanı olduğumuz takdirde aşağıda belirttiğimiz yönetim anlayışımızla görevimizi sürdüreceğiz. Bu anlayışımız da şöyledir;

İlçemizde hiçbir yatırım ve hizmet ayrıcalıklı olmayacak. Yatırım ve hizmetler sosyal ağırlıklı olduğu gibi öncelik esasına göre yapılacaktır. Amaç belirli bir kesimin değil en geniş kitlelerin çıkarlarının gözetilmesi olacaktır.

Belediyenin gelir ve gider hesapları ve faaliyetleri düzenli olarak belediye binasının görünür bir yeri ile şehrin çeşitli yerlerinde ilan panolarına asılacaktır.

Belediyenin hesapları dâhil yaptıkları ve yapamadıkları halkın bilgi ve onayına sunulmak üzere yılda en az iki kez halk kurultayı yapılacaktır.

Kardeş belediyecilik anlayışını olabildiğince geliştirerek daha büyük bütçeleri olan kardeş belediyelerin olanaklarından yararlanılacaktır.

OĞUZ YANTEMUR: “CİLAVUZ ÇAĞIN GERİSİNDE OLMAYACAK”

CHP Karas- Susuz Belediye Başkan Adayı Oğuz Yantemur, İlçemizde Köy ensitüsü zamanında yani 1940 – 54 yıllarında elektrik üretimi yapılmaktaydı. Bu bilgi ilçemizin elektrik üretimine uygun potansiyelinin olduğunu göstermektedir.

“Köy Enstitüsü’nün diyarı Cilavuz bölgeye hayat getirecek”

Oğuz Yantemur: Susuz Halkına Şöyle Sesleniyor ve Susuz Halkını İlçeyi Birlikte Yönetmeye Davet Ediyor , Eğitimli Bir Cilavuz’lu Evladınız Olarak Sizlere Teklif Ediyrum Sıradan ve Alışılmış Belediyecilik Tarihe karışıyor, Daha Sosyal ve Modern Çağın İlerisine Doğru ve Daha Yaşanabilir Bir Hizmet Modelini Sunacağız ve Bu da Susuz Halkımızın Bir Seferlik Seçim Mührü İle Hayata Geçevcektir.

Bu konuda üniversitelerimizin ilgili bölümleriyle iş birliğine gidilecek, gerekli fizibilite çalışmaları yapılacak ve elektrik üretimi için gerekli projelendirmeler yapılacak .Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ile bir tesis projelendirip ilçe belediyesine sabit bir gelir sağlanacaktır.Teknik bir heyetle fizibilite çalışması yapılmış istendiği zaman sunulmak üzere hazırlanılmıştır.

“Konut sorun olmaktan çıkacaktır”

Konut ihtiyaçı olan ailelerin konut edinmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilecek, konut tahsisi gerçekleştirilecektir.Öncelikli olarak acil ihtiyaç sahibi olan kişilerin ev sahibi olmaları sağlanacak.

Oğuz Yantemur: Değerli Cilavuz’lu Hemşehrilerim;

“Dermanı Hoca bulur.” parolasıyla çıktığımız bu yolda çıkar gözetmeden, maddi kaygı gütmeden Susuz’un geleceğini düşünerek gerekli çalışmalarımızı sürdürmekteyim. 
Belediye Başkanı seçildiğim takdirde öğretmenlik mesleğimden kazandığım maddi gelirden daha fazlasını talep etmemekteyim. Bu kutsal mesleği yerine getirirken aldığım maaş ne kadarsa başkanlığım süresince alacağım maaş da o kadar olacaktır. ÖNEMLE: Sevgili Hemşehrilerim, Cilavuz Adı Hep Var ve Tüm Türkiye Biliyor Fakat Hala Geri Kalımış Bir Köy’den Farkı Yok. Kaynak Beklenmez ve Projelerle Üretilir. Nisan’dan İtibaren Susuz İlçemizi, Birlikte Yönetmek Umuduyla. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Susuz’u seviyorum.

 

About Post Author