İşletmecilik Eğitiminin Düşüşü ve Yükselişi

Prof. Dr. Ali Akdemir, Arel Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi,

Krizdeki işletme bölümlerine çare DOĞTAŞ tesislerinde arandı….

 

1980’li yıllardan itibaren işletmecilik bölümlerine yoğun talep oluşmaktaydı. Herkes iş kurmak ,iş bulmak için  işletme bölümlerinde okumak istiyordu. Marka üniversitelerin marka fakültelerinde en gözde bölüm işletme idi…Sonra talep daraldı ,arz fazla kaldı. Yurtdışı olanakları açıldı. Genelde üniversitelerde ,özelde vakıf üniversitelerinde işletme bölümlerinin kontenjanları boş kalmaya başladı .Bir yönüyle işletme bölümleri krize girdi. krizden çıkmak için bazı üniversiteler girişimcilik ,ticaret ve finansman bölümleri açtılar ,yine de kriz aşılamadı ..8 Kasım 2023 tarihinde krizden çıkış üniversitelerle birlikte işletmecilerle ,sektör yöneticileriyle Davut Doğan’ın önderliğinde Biga’da Doğtaş fabrikasında tartışıldı…Aşağıda bu konuya ,bu olağanüstü farklı konuya yer veren yazı bulunmaktadır. Krizden çıkış yolları masaya yatırıldı. Konunun ele alınışının güzel tarafı ,sahadaki işletmecilerle ,üniversitelerdeki işletme hocalarının birlikte çözüm arayışlarıydı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Biga İ.İ.B.F İşletme Bölüm Başkanlığı ve Doğanlar Holding iş birliğinde düzenlenen “İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Arayışı” arama konferansı, Doğanlar Mobilya Grubu’nun markası Doğtaş’ın Biga’da yer alan fabrikasında gerçekleşti.

Biga Kaymakamı, Biga Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve STK’ların temsilcilerinin iş adamlarının özel ilgi gösterdiği konferansa ve panele ilgi çok yüksekti. Biga özelinde konularda görüşlerin alındığı konferansta, protokolün başından sonuna toplantıyı izlemesi dikkat çekti.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, konferansın başından sonuna yakın ilgi göstererek çarpıcı analizlerde bulundu.

En çarpıcı nokta ise Arama Konferansı’nın Doğtaş fabrikasında gerçekleşmesi, çalışma ortamının yakından izlenebilmesi ve çalışanlar ile etkileşim içerisinde gerçekleşmesi oldu. İşletmecilik eğitiminin içinde bulunduğu krize çözüm önerileri aradı ve sektörel değerlendirmesi yapıldı.

Halkla İlişkiler Uzmanı Meral Aydın, Prof. Dr. Nazan Yelkikalan ve Etkinlikler CEO’su Doç. Dr Erdal Aydın öğrencilerinin de destekleriyle, yine başarılı bir organizasyona imza attılar.Bir başka deyimle ,etkinlikte hemen herkes “Bu bir Erdal Aydın etkinliğidir” diye yorumlarda bulundular. Bundan sonra Erdal Aydın etkinlikleri bu motto ile anılmalıdır,organize edilmelidir.

Panel ve beyin fırtınalarından oluşan etkinlik ve  Arama Konferansı “İşletmecilik Eğitimi Nasıl Olmalıdır?” paneli ile başladı. Panelde iş dünyası, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen panelin başkanlığını Eski ÇOMU Rektörü ve şimdiki Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Akdemir gerçekleştirdi.

Panelin panelistleri; Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Volvo Car Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Bölgeleri Başkanı Sabri Sözen, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin, THY Eski Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan, ÇOMU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Arel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Harun Demirkaya, Kale Grubu’nu temsilen Yönetici Nedim Ceylan oldu.

İşletmelerdeki en önemli sorunun nitelikli insan kaynağı bulamamak olduğunu söyleyen Davut Doğan, akademik alanda sürekli desteklerinin olduğunu ve Biga İ.İ.B.F’de ders vererek deneyimleriyle ve bilgi birikimleriyle de destek olduğunu belirtti. Potansiyel vaat eden gençlere henüz öğrencilik dönemlerinde iken staj ve işe alımlar ile destek olduklarını vurguladı.

Davut Doğan, konuşmasında Doğtaş fabrikasının üretim ölçeği bakımından Türkiye’nin ilk 2’sinde yer aldığını ekledi.

Volvo Bölge Başkanı Sabri Sözen ise başarılı yöneticilik ve liderlik yetkinlikleri yanı sıra, öğrencilerin makro yönetimi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Mikro yönetimin alt kademelere bırakılması gerektiğini ifade ederek, çalışanların takım çalışmasına yatkın olmaları gerektiğini ifade etti.Üst yöneticiler detayla ilgilenmek yerine vizyona ,misyona ve stratejiye odaklanıp Pazar ve kaynak yaratmalıdırlar dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin üstün performans için yetkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

THY eski Genel Müdür Yardımcısı ve Yeminli Mali Müşavir Kazım Çalışkan temel 2 yıllık eğitimden sonra iki yılın alanlara ayrılması gerektiğini ifade etti; Tedarik –Üretim-Pazarlama, İnsan Kaynakları –Halkla İlişkiler, Muhasebe ve Finansman temel alanlardır diye ilave etti. Yönetimin tüm alanlarda bulunması gereken, tüm öğrencilere kazandırılması gereken bir yetkinlik olduğunu belirtti.Yöneticiler mutlaka lider olmalıdırlar diye de yorumda bulundu.

Prof. Dr. Harun Demirkaya İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinin önemine değinerek Biga İ.İ.B.F sektör iş birliği modelinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Arel Üniversitesi İİBF olarak işbirliğine açığız diye konuştu.

Kale Grubu yöneticilerinden ve sanayi-üniversite işbirliğinin mimarlarından Nedim Ceylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olduklarını, sanayi tesislerindeki master programından ve 2006 yılında kurulan İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden söz etti. Hayata geçirdikleri Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin düzenli olarak yayımlandığını ifade etti.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr Hüseyin Erkul, ÇOMÜ olarak sanayi ile yoğun iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayarak bu iş birliğinin daha da gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Konferansın 2. oturumunda ise 3 ana başlıkta beyin fırtınalarından oluşan katılımcı konferans gerçekleştirildi. Oturumda, “İşletmecilik Eğitiminde Ortak Vizyon Arayışı”başlığında  sektörün ve imalat sanayinin temel sorunları, işletme mezunlarının sahip olması gereken nitelikler, üniversite, sanayi ve STK’lar iş birlikleri konuları ayrı beyin fırtınaları  ile ele alında.Fikirler üretildi öncelikler belirlendi. Akademisyenler ve öğrencilerin görüşleri, girişimcilerin, kamu yöneticilerinin ve STK temsilcilerinin görüşleriyle karşılaştırmalı incelendi, benzerlikler ve farklılıklar ele alındı.

Bu konular kapsamında ana öncelikler ve saptamalar şu şekilde belirlenmiş oldu:

-İşletme bölümlerinin müfredatı kesinlikle değiştirilmelidir.

-Üretim-Tedarik-Pazarlama bir alan, İnsan Kaynakları –Halka İlişkiler bir alan ve Muhasebe Finansal Yönetim-Sermaye Piyasaları bir alan olmalıdır.

-Mesleki niteliklerle sosyal ve kişisel nitelikler ve yetkinlikler ayrımına göre öğrenciler yetiştirilmelidir.

-Y ve Z kuşaklarının özelliklerine göre ders programları geliştirilmelidir.

-Pazarlama, Halkla ilişkiler ve İnsan Kaynakları süreçleri dijitalize öğretilmelidir.

-Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 hedeflerine uyulmalıdır.

-Özgüveni yüksek ve fakat takım çalışmalarına yatkın işletmeciler yetiştirilmelidir.

-Girişimcilik bölümleri açılmalıdır.

-360 derce performans değerlendirme yöntemi etkili olarak işlenmelidir.

-İşletmecilik rasyonelleri Kamu Yönetimine de taşınmalıdır (üretkenlik, verimlilik, etkinlik, etkililik vb.).

-Öğrenciler işletme fonksiyonlarının bir grubuna odaklanmalıdırlar.

-Entelektüel kapasite, birikim önemlidir ve fakat bu birikim işletmecilik sorunlarının çözümüne uyarlanmalıdır.

-Tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu, entellektüel toplum için insan kaynağı yetiştirilmelidir.

-Staj programları geliştirilmelidir.

-Yöneticilik İçerisinde Liderlik Becerileri dersi olmalıdır.

-Bilgi Teknolojileri ile iş görme önemli olduğundan tüm dersler Bilgi Teknolojileri desteğiyle işlenmelidir.

-Mezun olmadan önce temel yetkinlikler ve beceriler öğrenilmelidir. İstihdam aşamasına bırakılmamalıdır. Sektörde çalışırken geliştirilmelidir. Sektör girişimcileri ve yöneticileri konferansla birlikte derslere katılarak yetkinliklerin geliştirilmesine katkı vermeliler ve beklentileri öğrencilere ve öğretim üyelerine aktarmalılardır.

-Üniversite kişilik geliştirme, sosyal ve entelektüel kişi yetiştirme ortamıdır.

-Topluluklar ve kulüpler sorun çözme, kaynak bulma ve ekip çalışmasına yatkınlık yetkinliklerini geliştiren araçlardır ve kesinlikle desteklenmelidir.

-Ders kredileri azaltılarak stajlara odaklanılmalıdır.

-İnisiyatif alma, risk ve kriz yönetimi yetkinlikleri kazandırılmalıdır.

-ERP kesinlikle ve etkinlikle öğretilmelidir.

-Analitik düşünce, eleştirel düşünce önemlidir.

-Yaratıcılık, sorun çözme, girişimci kişilik, eleştirel düşünme 2020’li yılların eğitim sistemlerinin önemli unsurlarıdır.

-Risk ve kriz Yönetimi zorunlu ders olmalıdır.

-Farklı kişiliklerle çalışma becerisi geliştirilmelidir.

-Sempatik olma, empatik olma, antipatik olma birlikte öğretilmelidir.

-Medya ve Teknoloji okur-yazarlığı önemlidir.

Bunlar sadece özet saptamalardır. Arama konferansı sonuçları Prof.Dr.Ali Akdemir başkanlığında Prof.Dr.Nazan Yelkikalan ,Prof.Dr.Nurdan Çolakoğlu ,Prof.Dr.Özgür Topkaya ,Doç.Dr.Erdal Aydın ,Doç.Dr.Ünzüle Kurt ,İşadamı Davut Doğan ,Yönetici Bülent Baran’dan oluşan ekipçe hazırlanıp yayımlanacaktır. Sonuçlar işletme eğitiminin düştüğü krizden çıkışa aracılık edecektir.

 

Konferansın kapanış konuşmasında Doğanlar Holding’in sürekli büyüyen, yeni yatırımlar yapan Şirketler Topluluğu olduğuna değinen Davut Doğan, işletmelerinde gençlerin henüz öğrencilik dönemlerinde iken yetiştirilmelerini misyon edindiklerini belirtti. “Amacımız, nitelikli insan kaynağı istihdam etmek.” şeklinde sözlerine devam eden Davut Doğan, nitelikli ve lider karakterli yöneticiler yetiştirmek için üniversiteler ile iş birliklerine hazır olduklarını ifade etti. “İşletme mezunlarının pratik bilgisi önemlidir, becerileri önemlidir. Yanı sıra, Türkiye’yi, dünyayı tanıyan, sorunlarını bilen birey olmalarını da önemsiyoruz. Daha kapsamlı üniversite-sanayi iş birliği için Holding olarak hazırız.” şeklinde sözlerini tamamlayan Davut Doğan, şirketlerinin üretim tesisinde bu konferansın gerçekleşmesinin önemini ve bu değerli katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İşletmelerimizde tecrübe kazanan Biga İİBF mezunları hem girişimciler olarak hem de üst yöneticiler olarak sektörde yer almaktadırlar ve bu da bizlere gurur vermektedir diyerek konuşmasını sürdürdü.

Biga İ.İ.B.F İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan İşletme Eğitiminde Ortak Vizyon Arayışları Arama Konferansı sonuç raporunun gereğini yaparak yeni eğitim müfredatını uygulayan ilk İşletme Bölümü biz olacağız diyerek Davut Doğan’ın şahsında Doğtaş ve Doğanlar Grubuna teşekkür ederim diyerek, yakın iş birliğine devam edeceğiz ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

Etkinlikler CEO’su Doç. Dr. Erdal Aydın, yeni etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz diyerek Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, “Halkla İlişkiler Uzmanı Meral Aydın Hoca ile İlkbaharda yeni arama konferansına hazırlanacağız.” diye konuştu. Başta Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’a, ekibine ve ÇOMÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

Konferansın moderatörlüğünü gerçekleştiren Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Ali Akdemir, Biga İİBF İşletme bölümüyle gurur duyduğunu ifade ederek, panel ve arama konferansı sonuçları uygulandığı takdirde, öneriler ışığında müfredat değiştirildiğinde işletme bölümlerinin düştükleri krizden çıkacağını belirtti. Arama Konferansı sonuçlarının rapor olarak hazırlanıp yayınlanacağını iletti ve Davut Doğan’a, Erdal Aydın’a, Nazan Yelkikalan’a ve Meral Aydın’a örnek iş birliği ve etkinlik için teşekkür etti.

Görüş ve öneriler ile değerli çıktıların alındığı konferansın devamlılığı konusunda tüm konukların hemfikir olduğu görüşüldü. Bu çerçevede CEO Erdal Aydın “Biga 2050 Vizyonu Arama Konferansı” için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

aliakdemir@arel.edu.tr

 

About Post Author