Hıfzısıhha enstitüsü neden kapatıldı?

Hıfzısıhha enstitüsü neden kapatıldı?

EDİTÖR

Merhaba Kıymetli Okuyucularım

Bugünlerde Dünya’nın Başına Bela Olan Virüs’le Akraba Konumuna Gelmişken Geriye Dönüp Teknolojinin Olmadığı Dönemden Kısa Notlarla Hatırlatmak İstedim.

1889 yılında Bağdat’ta Başlayıp, 1893 yılında İstanbul’a bulaşan kolera salgınını önlemek için 2. Abdülhamit Han Dr. Henry Chantemesse’yi davet ederek salgını durdurdu ve onu altın madalya ile mükafatlandırdı.

Araya giren savaşlarla birlikte hastalıklar artmaya başladı. Cumhuriyet’in kurulmasıyla 27 Mayıs 1928’de Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü adı verilen Türkiye’nin ilk halk sağlığı laboratuvarı hizmete girdi.

Enstitü hızlı yayılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmeye başladı. 1931 yılında, ağız yoluyla uygulanan BCG Aşısı üretimine başlanıldı. 1932 yılında, serum üretiminin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye gelmesi sonucu, dışarıdan serum ithali durduruldu 1933 yılında, Simple Metodu ile kuduz aşısı üretimi ele alındı. 1934 yılında, İstanbul Aşıhanesi, Enstitü bünyesine nakledildi ve çiçek aşısı üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye getirildi.

1935 yılında, Farmakoloji Şubesi kurularak yerli ve yabancı ilaçlar ile diğer hayati maddelerin kontrolüne geçildi. 1936 yılında, Hıfzıssıhha Okulu açıldı. 1937 yılında, kuduz serumu üretilmeye başlandı. Aynı zamanda Enstitü’nün İlaç Kontrol Şubesi devletin ilaçlarını denetleme görevini üstlendi. Kurumsal titizliğiyle ilaç firmalarının korkulu sayılırdı. Aşı ve Serum Şubesi Müdürlüğü Boğmaca, Tetanoz Difteri ve her türlü tedavi anti-serumunun üretildiği bölümdü. Bakteri besiyerleri büyük cam galonlar içinde imal edilir ve oda kadar büyük neredeyse tarihi otoklavların içinde sterilize edilirdi.

Üretilen anti serumlar arasında akrep, yılan sokmalarına karşı serumlar olduğu gibi gazlı kangren anti serumları da bulunmaktaydı. Enstitü Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybettikten sonra öyle başarılı işler yaptı ki 1940’lı yıllarda Türkiye, Ortadoğu ülkelerine Tifüs aşısı satacak noktaya geldi. 1942 yılında, tifüs aşısı ve akrep serumu üretimine başlandı. 1947 yılında, Biyolojik kontrol Laboratuvarı kuruldu.

Enstitü bünyesinde aşı istasyonu açıldı. İntradermal ve BCG aşısı üretimine geçildi. 1948 yılında ülkemizde ilk defa boğmaca aşısı üretimi yapıldı. 1950 yılında, İnfluenza Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı ve İnfluenza aşısı üretimine başlandı. 1951 yılında, ilk kez antibiyotiklerin ve bazı vitaminlerin kalite kontrolüne başlandı.

Sağlık Alanında Başarılı Sonuçların Ardı Kesilmedi.

1954 yılında, İlaç Kontrol Şubesi kuruldu. 1956 yılında, tetanos aşısı daha modern metotlarla üretilmeye başlandı. 1958 yılında, ilk kez frenginin modern yöntemlerle teşhisi ele alındı. 1966 yılında, Kolera Referans Laboratuvarı kuruldu. 1974 yılında, Mikoloji Laboratuvarı açıldı. 1976 yılında BCG aşısının deneysel üretimine başlandı. 1983 yılında, kuru BCG aşısı üretimine başlandı. 1984 yılında Zehir Danışma Merkezi ve 1987 yılında AIDS Araştırma merkezi açıldı.

1950’lerden sonra Hıfzıssıhha Enstitüsü; Türk halk sağlığının korunmasında laboratuvar hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması başlatıldı. 16 ilde bölgesel düzeyde hizmet vermek amacıyla şubeler açıldı. Atatürk’ün yokluk döneminde var ettiği Enstitü, 4 Ocak 1941 tarih ve 3959 sayılı yasayla kabuk değiştirdi. Pek çok birim oluşturularak kökleşti Peki, ne oldu? Önce 1997‘de aşı üretim tesisleri faaliyetleri durduruldu.

1999‘da aşı üretim tesisleri kapatıldı. 2004 yılında ise Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Enstitüsü, Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı! Cumhuriyet’in büyük yokluklarla kurduğu ve harikalar yarattığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ise 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 663 sayılı kararname ile kapısına kilit vuruldu. Her şey Halk Sağlığı Kurumu’na devredildi.  Şimdi İse Dışarıya Avuç Açarak Sağlığımıza Çare Dilenelim.

Gündemde Maske Furyası Hakimiyetini Sürdürmeye Başladı Fakat, Devlet Yurtdışına Satış Yapabilmeleri İçin, Gerek Kamu Kurumları, Gerek Özel Sektörün Önündeki Engeli Kaldırmalı, Özellikle Avrupa Ülkeleri, Bizden Önemli Miktarda Maske Talebinde Bulunmaktadır. Özellikle Örnek Ardahan ve Bazı Belediyeler Önemli ölçüde Maske, Korunak ve Benzeri Acil Yardımcı sağlık Ürünlerini Üretmekten Kaynak temini ve Personel İstihdamı Açısından Büyük Getiri Sağlayacaktır.

Sağlıklı ve Huzurlu Günler Dileğiyle.

KENT HAYAT MEDYA EKİBİ.