Gürer: “Yoksul daha çok yoksullaşırken Zengin daha çok zenginleşiyor”

Gürer: “Yoksul daha çok yoksullaşırken Zengin daha çok zenginleşiyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,    “40 milyon yurttaşımız açlık sınırının 

altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor”

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açılamada, AKP iktidarları döneminde, Türkiye’de nüfusun yüzde 1’ini kapsayan zengin kesimin daha da zenginleşirken, yoksul kesimin her geçen yıl biraz daha yoksullaştığını söyledi. 

 

Yoksulluk sınırının 7 bin 923 lira olduğu ülkemizde, nüfusun yüzde 43’ünün asgari ücretle geçindiğini ve 10 milyona yakın kişinin sosyal yardımlardan faydalandığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizlerle boğuşan vatandaşların büyük çoğunluğu geçimini sağlayamazken, devletin tüm olanakları iktidar desteği ile ayaklarının altına serilen yandaş kesim, refah içinde yaşam sürüyor” dedi.

 

17 EKİM DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletlerin (BM), küresel yoksulluğun azaltılması amacıyla farkındalık oluşturmak için 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan ettiğini anımsatarak, 1993 yılından bu yana her 17 Ekim’de küresel yoksullukla mücadele konusunda etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE YOKSUL SAYISI KATLANARAK ARTIYOR 

Türkiye’de ise AKP iktidarları döneminde önü alınamayan ekonomik krizler, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine art arda gelen zamlar ve gelir adaletsizliği nedeniyle yoksul sayısının katlanarak arttığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu ekonomik kriz koşullarında vatandaşların geçimlerini sağlayamaz duruma geldiğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA 

Türk-İş’in 2020 yılı Eylül ayı raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 447 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 983 lira olarak belirlendiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde 10 milyona yakın yurttaşımız, açlık sınırının bile altında olan asgari ücret düzeyindeki maaşla geçinmeye çalışıyor. Yoksulluk sınırının üzerinde maaş alan yurttaşların sayısı her geçen yıl azalıyor” dedi.

10 MİLYON KİŞİ SOSYAL YARDIMLARLA GEÇİNEBİLİYOR 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon haneye sosyal yardım yapıldığının ifade edildiğine vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu verilere göre de yaklaşık 10 milyon kişinin sosyal yardımlarla geçimlerini sağlamak zorunda kaldığının belirlendiğini ifade etti.

10 MİLYON KİŞİ İŞSİZ 

Ülkemizdeki geniş tanımlı işsiz sayısının da 10 milyonu geçtiğinin bilindiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çoğunluğu emeklilerin oluşturduğu geçimini asgari ücretin bile altında sağlamak zorunda kalanların sayısının ise 5 milyondan fazla olduğunun ifade edildiğini kaydetti.

40 MİLYON KİŞİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA GELİRE SAHİP

işsizler, asgari ücret düzeyinin altında geliri olanlar, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışanlar ve sosyal yardım alanların sayıları üst üste konulduğunda kaba bir hesapla 40 milyon kişinin Türk-İş’in belirlediği açlık sınırının altında gelir elde ettiğinin anlaşıldığını belirtti.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA OLANLARIN SAYISI ÇOK DAHA FAZLA 

Yoksulluk sınırının altında geliri olanların sayısının ise çok daha fazla olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların gün geçtikçe yoksullaştığını, yoksul sayısının her geçen yıl katlanarak arttığını vurguladı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN GELİRİ 10 AYDA 800 TL ERİDİ 

Bu yılın başında maaşıyla 4 çeyrek altın alabilen asgari ücretlerinin bugün ancak 3 çeyrek altın alabildiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 ay içinde asgari ücretli vatandaşın cebinden her ay 800 lira daha azaldı. Asgari ücretlinin 10 ay içinde maaşının 800 lira eridiği bir sistemde, yoksul sayısının kartopu gibi çoğalmasının önüne geçilmesi de mümkün görünmüyor” diye konuştu.

AKP HALEN YANDAŞININ ZENGİN ETMENİN PEŞİNDE…

Yoksulun daha da yoksullaştığı, zenginin ise daha da zenginleştiği ekonomik sistemin yarattığı olumsuz tablo karşısında AKP iktidarının halen, devletin tüm imkanlarını kullanarak yandaşlarını zengin etmenin peşinde olduğunu da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gelir adaletsizliği AKP iktidarlarında tavan yaptı. Zenginle fakir arasındaki uçurum giderek büyüyor. Zengin daha zengin olurken, fakir daha fakirleşiyor” şeklinde konuştu.

GEÇİM SIKINTISI BÜYÜYOR 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Eğitim, sağlık ve sosyal yaşama katılım gibi göstergeler de ülkemizde artış gösteren yoksulluğun boyutlarını gözler gönüne seriyor. Artan enflasyon, ekonomik krizler ve zamlar karşısında, işçi, memur, esnaf, emekli ve çiftçi geçimini sağlayamaz duruma geldi” ifadelerini kullandı.

AKP, VATANDAŞI DÜŞÜNMÜYOR

AKP iktidarının yoksullukla mücadele etmek yerine, yoksullukla mücadeleye karşı bir tavır sergilediğine de dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “AKP, 17 Ekim Yoksullukla Mücadele Gününde olsun, şapkasını önüne koyarak, ‘nerede yanlış yapıyoruz’ diye düşünmeli, ekonomik krizin olumsuz etkilerinden, yurttaşlarımızın bir nebze de olsun kurtarılması için, çiftçiler, esnaf, işçi, memur, işsiz, emekli ve toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne yönelik bir takım düzelmeme ve çalışmanın içine girmelidir” diye konuştu.

 

Gürer: “Taşeron işçiler köle gibi çalıştırılıyor”

Gürer: “Taşeron işçiler asıl kadroya alınmalı ve tüm hakları verilmelidir” CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin beklentilerini Meclis gündemine getirdi…

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kamuda kadro bekleyen taşeron firma çalışanları ile 696 sayılı KHK ile taşerondan asli kadroya alındığı söylenen ancak hakları verilmeyen işçilerin mağduriyetlerini gündeme getirdi.

Ömer Fethi Gürer, aralarında TBMM’nin de bulunduğu bazı kamu kurumlarında halen taşeron firmada çalışan on binlerce işçinin bulunduğunu, kadroya geçtiği belirtilen işçilerin ise adeta köle gibi çalıştırıldığını ifade etti.

MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak, taşeron firma çalışanları asıl kadroya geçirilmesini ve kamuda  696 KHK ile kadro alanların özlük haklarının verilmesini istedi.

KADRO BAKLEYEN TAŞERONLAR 

Kamuda çalışan taşeron firmalardaki işçilerin hâlihazırda kadro verilmediği için büyük mağduriyet yaşamakta olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Millî Eğitim, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık Bakanlıkları, Kamu iktisadi teşekkülleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde dahi  taşeron firmada çalışan işçiler kadro beklemektedir” dedi.

KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRILIYORLAR

696 sayılı KHK ile asli kadroya geçtiği ifade edilen çalışanların da taşeron firma çalışanlarından farksız olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Taşeronla ilgili 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle sözde kadro verilenler de köle gibi çalıştırılmaktadır, hakları verilmemektedir, iki yıldır ücret artışları yapılmamıştır, özlük hakları verilmemiştir, tayin hakları dahi yoktur” dedi.

31 EKİMDEKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE 

HAKLARI VERİLMELİ 

Belediyelerdeki taşeron firma çalışanlarının 696 sayılı KHK ile taşeron firma şirketlerinden alınıp, belediyelerce kurulan şirketlere aktarıldığını ve bu işçilerin mağduriyetlerinin de halen devam ettiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 31 Ekim 2020’de yapılacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taşerondan sözde kadro verilen işçilerin haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti.

ON AY ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE 

SÜREKLİ ÇALIŞMA OLANAĞI TANINMALI 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Millî Eğitim Bakanlığı gibi on ay çalıştırılıp iki ay işsiz bırakılanların ve hakları verilmeyen binlerce Taşerondan sözde kadroya geçen  işçinin de sürekli çalışır konuma  alınmalarının şart olduğunu vurguladı.

PANDEMİ SÜRECİNDE MAĞDURİYET YAŞADILAR 

Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde kiralık araç şoförleri, kara yolu ve demir yolu işçileri ile sağlık çalışanlarının ciddi mağduriyet yaşadıklarına da dikkat çekti ve adı geçen bu kurumlardaki çalışanların da asli kadroya alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜRER İŞÇİLERİN HAKKI VERİLMELİDİR

Taşeron firmada çalışan bir grup işçi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e sorunlarını aktardı. Taşeron firmada, özellikle Karayollarında iki üç ay gecikmeli maaş aldıklarını ifade eden işçiler, “Asıl işi yapanlar olarak asıl kadroya bir an önce geçişimiz sağlanmalıdır. Sürekli bir iş ile geleceğimiz güvence altına alınmalıdır. Yetersiz ücret, olmayan iş güvencesi ve zamanında ödenmeyen ücretlerle yaşadığımız mağduriyetlerin bitmesi için kadrolarımız verilmelidir” dediler.

 

KENT HAYAT MEDYA EKİBİ.