Dr. Nesrin Başpınar: Örgütlerin Yönetimi Kongresine Hazırlık Çalıştayı ve Yerel Yönetimler

Dr. Nesrin Başpınar : Proje Uzmanı – Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ülkemizde ilk olarak Cumhuriyetin kurulması ile birlikte yasal ve anayasal temellere sahip bürokratik örgüt yapıları oluşturulmaya başlanmış, toplumsal, ekonomik, politik yapımızda değişmeler ve küresel ölçekli gelişmelerle yeniden yapılanma çalışmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmıştır.

Yerel demokrasiye ilişkin eksiklikler ile yerel yönetimler konusundaki eksiklikler; yönetim ile ilgili sorunlarda ve düzenleme çalışmalarında yerel yönetimlerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yine katılımcılık Türkiye’deki yerel yönetim platformunun en önemli ilkelerinden biri olup, güçlenen yerel yönetimlerin yetkilerini ve kaynaklarını örgütlü ilçe halkıyla paylaşarak, kentsel hizmetlerin sunumunda saydamlığı sağlayıp verimliliği arttırmakta ve katılımcı yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla demokrasiye geçişi de kolaylaştırabileceği düşünülmektedir.

Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarından başka, kâr amacı gütmeyen kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini kapsayan aktörlerin varlığı ve bunların yönetim sistemine dahil edilmesi günümüz yönetim sisteminde önem arz etmektedir. Yönetim, bütün örgütlerin olduğu gibi yerel yönetimlerin de en önemli fonksiyonlarından biridir. Sürekli değişen bir çevrede, başta yerel yönetimler olmak üzere bütün örgütler dış çevrenin beklentisine açık kuruluşlar haline gelmiştir. Örgüt ve yönetim alanındaki gelişmeler kent mekanını dolayısı ile de yerel yönetimleri etkilemektedir.

Yerel yönetimler kendi sınırları içinde yerel halka hizmet götürme noktasında en önemli kurumlar olup, yerel yönetimlerin sunmuş olduğu hizmetler üst ölçekte devlet politikalarına hizmet etmektedir. Devletin hiyerarşik yapısı değerlendirildiğinde, ayrı bir bütçeye sahip olan yerel yönetimler önemli bir yer teşkil etmektedir. Yerel de uygulan politikalar; örgütsel bir yönetim davranışıyla başarıya ulaşabilir, iyi uygulama örnekleri ile de yerele yayıldığı takdirde bütüncül bir başarı da yakalanmış olur. Bu bütüncül başarının yakalanması için; yerel yönetimlerin kendi içinde örgüt yapılarını iyi kurgulamaları ve personel stratejilerini doğru yönetmeleri gerekmektedir

Editörlüğünü Sayın Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in üstlendiği ‘Örgütlerin Yönetimi’ Uluslararası Kitap; Kavramsal-Kuramsal Açıdan Yönetim, Konusal-Tematik Açıdan Yönetim, Kurumsal Açıdan Yönetim ve Kurumlararası Etkileşim Geçiş Açısından Yönetim olarak 4 ayrı bölümden oluşmakta ve Yönetimin 4K’sı için literatürde yerini alarak 2. baskısı için çalışmalara başlanmıştır. “Örgütlerin Yönetimi” Uluslararası Kitap içerisinde yer alan ana başlıklardan olan, kurumsal açıdan yönetim anlayışı içinde yerel yönetimler de yer almaktadır.

Yerel yönetimlerde; paydaşlar arasındaki iş birliği ve örgütlenmenin paydaş çeşitliliğine göre analizi önemli hale gelmektedir. Yapılan paydaş çalışmaları katılımcılığa katkı sağlamakta ve halkın yönetime katılımını arttırarak yerel yönetimin kurumsal vizyonuna değer katmaktadır. İlçenin tüm paydaşlarına hizmet edecek bir stratejik plan hazırlayarak, kurum kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesi kullanılması ilke edinerek, Yeni Kamu Mali Yönetimi doğrultusunda, şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim yaklaşımlarını her alanda uygulayıp Örgütlerin Yönetişimi’ni etkin kılmak esas amacımız olacaktır.

Küçükçekmece Belediyesi; kurum içi örgütlenmenin yanında, ilçede yer alan vatandaşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak bir akıl, katılımcı bir anlayış modeli ile örgütsel yönetişimi esas alan Vizyonel bir bakış açısını benimsenmekte ve tüm bu bileşenlerle yürütülecek hizmetlerde iş birliğini önemsemektedir. Yapmış olduğu çalışmalarda paydaş görüşlerini önemsemekte ve bu paydaşlar içerisinde yer alan Üniversiteler ile ilçenin gelişimine katkı sağlayacak önemli iş birlikleri yapılmaya devam edecektir.

Bu iş birliklerinden biri, 5 Temmuz 2019, günü Küçükçekmece Belediye Başkan’ı Sayın Kemal ÇEBİ’nin ev sahipliğinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal ÇEBİ Beyefendi de konuşmalarında; “Örgütlerin yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını, akademik kuruluşların yanında yerel yönetimlerinde bu alanda fazlaca çalışması gerektiğine değinerek, bu çalışmaya kongre sürecinde de her türlü desteği vereceklerini belirtmişlerdir.” Kendilerine bu konudaki geniş ve vizyonel bakış açılarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

7. Dönem Başkanlığını üstlendiğim ‘Örgütlerin Yönetimi’ Uluslararası Kitap ve Uluslararası Kongre Hazırlık Çalıştay’ı, Kongre Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali AKDEMİR ve çok değerli Kongre Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kitap yazarlarımızın katılımı ile oldukça verimli ve enerji dolu bir ortam içinde tamamlanarak, önemli kararların alınmasını sağlamıştır. Ekip üyelerinin büyük bir emek ve özveri ile çalışmaları sonucu hazırlanan, ulusal ve uluslararası alanda yeni bir bakış açısı oluşturan “Örgütlerin Yönetimi” adlı kitabı kongre ile taçlandırma heyacanını da beraberinde getirmiştir. Bu minvalde, “1.Örgütlerin Yönetimi” Uluslararası Kongresi 27-29 Mart 2020’de Elite World Prestige Otel İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongre’de akademik, entelektüel ve bilimsel içerikli bildirilere, konferanslara ve panellere de yer verilecektir. Uluslararası düzeyde profesyonellerin, yöneticilerin, STK’ların ve kamunun temsilcilerinin, akademisyenlerin kongremize ilgi göstermelerini bekliyoruz; kongre aracılığıyla da Kamu-Özel Sektör-STK-Üniversite iş birliğini, Yönetim Kavram-İlke ve Uygulamaları bağlamında etkileşmelerin gerçekleşmesini umuyoruz.

About Post Author