Ayvalık Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Ayvalık Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Ayvalık Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, 2 Mayıs Perşembe günü İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yönetiminde gerçekleştirilen toplantı, 2018 Mali yılına ait gelir-gider kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesabının görüşülmesiyle başladı.  Meclis üyelerine bilgi verildikten sonra Başkan Mesut Ergin’in, 2018 Mali yılına ait gelir-gider kesin hesap cetvelleri ve taşınır kesin hesabının Plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi, yapılacak incelemeden sonra Haziran ayı meclisinde gündeme alınması önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliğine (AYTUGEB)  DP ‘li meclis üyeleri tarafından önerilen Ümit Özgültekin, Ayhan Gökdeniz Semih Varol, Hüseyin Ergin, Ali Jale ve Tülay Çankaya oy çokluğu ile seçildi. Yeni dönem Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Meclisi ve murakabe heyetinin seçimi için hazırlıkların başlatılarak ilgili kurumlarla yazışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kent genelinde  belli mahallerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsat verilmesi konusu gündemin 4’nci maddesi oldu.  Başkan Ergin, “Özellikle seçimden önce birçok market türedi. Küçük esnafın korunması gerekli. Bu düşünceyle konuyu gündeme getirdik. Konunun Hukuk ve İmar Komisyonlarına havale edilerek incelenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Madde incelenmek üzere oy birliği ile Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edildi.

Altınova Mahallesi’nde 2 gayrimenkul ile alakalı imar planı değişikliğine esas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazıları İmar Komisyonuna gönderilmesine oy birliği ile kabul edildi.  Altınova Mahallesi’nde 2 noktada, Mithatpaşa Mahallesi’nde 1 noktadaki yeşil alanda yapılmak istenilen trafo taleplerinin yanı sıra Sakarya Mahallesi’nde bulunan gayrimenkul ile alakalı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine esas görüş talebi de mecliste görüşüldü.  Söz konusu talepler görüşülmek üzere, oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.  Gündemin 11’nci maddesi Büyükşehir Belediyesi’nden gelen Altınova Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait mera vasıflı 2 taşınmazın tahsis talebi, 12’nci maddesi Mithatpaşa Mahallesi’ndeki gayrimenkulün kamulaştırılması talebi oldu. Talepler,  incelenmek üzere İmar Komisyonuna, oy birliği ile havale edildi.

Cunkar Turizm A.Ş’nin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır km araç hibesi ve Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübünün U-11, U-12 Kız ve erkek Basketbol takımları ile Lesvos Adası Midilli Adası’ndan Aelos Kulübü takımlarının yapacağı dostluk maçı için sporculara hizmet pasaportu alınmasına yönelik talebi, gündemde ilave maddeler olarak ele alındı. Her iki konuda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı bitiminde, meclis üyesi Mehmet Anıl Okyar’ın ‘mahalle aralarındaki eski çeşmelerin yeniden akması’ yönündeki talebini değerlendiren Başkan Ergin, “Ayvalık’ta tarihi çeşmelerden su akması için gerekli çalışmaları yapacağız ve İnşallah bir sonuca ulaşacağız” dedi.  Meclisin Haziran ayı Olağan toplantısının 12 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.

About Post Author