YAŞASIN 1 MAYIS – KAHROLSUN EMPERYALİZM

Ülkemizde ve dünyada İşçi Sınıfı mücadele alanlarında açlığa, yoksulluğa, sömürüye ve zulme karşı 1 Mayıs ta öfkelerini haykıracaklar. 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü bu topraklarda aynı zamanda emperyalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük için mücadele günüdür. Emperyalizme karşı vermiş olduğumuz ulusal kurtuluş savaşımızda işçi sınıfı gücünü dünyaya göstermiştir, işgal altında kutlanan 1 Mayıslarda KAHROLSUN EMPERYALİZM diye haykırmıştır.

“Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır

Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde”

 

Ülkemizde Mustafa Kemal’in önderliğinde başlatılan kurtuluş savaşımızın verildiği yıllarda “İştirakçi Hilmi” lakaplı Hüseyin Hilmi Bey, Türkiye Sosyalist Fırkası lideridir. Parti 1 Mayıs’ı kutlamak istiyor, gizli çalışmalar yapıyor, bildiriler dağıtıyordu. Osmanlının başkenti İstanbul’da İşgal kuvvetleri Komutanı General Harrington,  olup bitenlerden haberdar olunca 27 Nisan 1920 de  “1 Mayıs’ta amele miting yapmayacak”  kararını alıyor. Karşı çıkanların hapse atılacaklarını duyuruyor.

“Her türlü siyasi veya diğer mitingler, gösteriler askeri kumandanın emriyle yasaklanmıştır. Bu emri ciddiye almayarak eyleme kalkışanların yakalanarak cezalandırılacağı ahaliye beyan edilir…” diye emirler veriyor.

Emperyalizmin İşgali altındaki İstanbul’da işgalciler  korkularından bu tedbirlerini iki katına çıkarsalar da işçi sınıfı  1921, 1922 , yıllarında 1 mayısı kısıtlıda olsa törenlerle kutlamıştır. Ankara’da ise  Sovyet Elçiliği binasının önüne “Kahrolsun emperyalizm ve kapitalizm” pankartları asılmış, işçi sınıfı kuvva-ı milliye ruhuyla emperyalizme karşı daha güçlü bir şekilde mücadele ediyordu.

 

 

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşının yalnızca cephede değil, fabrikalarda, tarlalarda çalışan işçilerin mücadelesiyle başarıya ulaşacağını biliyordu. Mustafa Kemal Önderliğindeki Ankara Hükümeti 1 Mayıs 1921 de hazırladığı yasayla işçileri selamlıyordu;

 

18 yaşından küçük çocuklar ocaklarda alıştırılamayacaktır,

İşçileri zorla çalıştırmak yasaklanmıştır,

Çalışma süresi sekiz saatten fazla olmayacaktı.

 

İşgalci emperyalist güçlere karşı işçi sınıfı Ankara hükümetiyle birlikte mücadele etmiştir. 17 Şubat 1923 de Atatürk’ün liderliğinde toplanan 1. İzmir İktisat Kongresinde 1 Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştır. Tüm bu kararlar alınırken henüz CUMHURİYET ilan edilmemiştir.

Kurtuluş savaşımızda işgal kuvvetlerinin yasaklarına meydan okunarak kutlanan 1 Mayıs’ın günümüzde istenilen yerde kutlanmasına izin verilmesi, yer yer yasaklanması kabul edilemezdir.

1 Mayıs Dünyamızı kana bulayan Emperyalizme karşı daha güçlü bir sesle DUR demektir.

1 Mayıs Dünyanın her yerinde sömürüyü, savaşı, ırkçılığı, hırsızlığı, yobazlığı, zulmü hak sayan, haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir düzene karşı baş kaldırının adıdır.

Doğanın ve insan hayatının yok sayıldığı, zenginliklerin çoğunluğuna küçük bir azınlığın el koyduğu sömürü düzenine karşı emekçilerin ve mazlumların birlik ve dayanışma günüdür 1 MAYIS.

Aydınlık yarınları yaratmak, kardeşçe, insanca yaşamak için, hakkımız olanı almak için.

Emperyalizme DUR demek için.

YAŞASIN 1 MAYIS. 

 

27.04.2024 ŞANVER SARISALTUN

 

 

 

1 MAYIS

 

Fabrikadan tarladan,

Limandan tersaneden,

Okuldan atölyeden,

Gel aslanım gel.

Gel ki her yer inlesin,

Onlar seni dinlesin,

Vur sazının teline,

Tüm alanlar şenlensin.

 

Dağlardan ovalardan,

Madenlerden bağlardan,

Hallerden pazarlardan,

Gel aslanım gel.

Gel ki umut çoğalsın,

Emek hakkını alsın,

Çalışanlar haykırsın,

1 MAYIS kutlu olsun.

 

Şanver SARISALTUN                AKLIMDASIN (adlı şiir kitabımdan)

 

About Post Author