Ayvalık Kent Konseyi 7. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı

İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yeni kayıtlarla birlikte 107 kişinin katıldığı genel kurulda, yapılan açık oylamayla Kent Konseyi Başkanlığı’na Halil Çoşkun seçildi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından konuşmalarını yapmak üzere, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kürsüye davet edildi.

Katılım gösteren herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Mesut Ergin, “Kentimizin ortak yönetimine katkı sunduğuna yürekten inandığımız Kent Konseyi seçimleri için bir aradayız. Nüfusu günden güne artan kentlerde, Kent Konseyleri sorunlarımızı çözmekte örgütlü bir yapı olarak bizlere yol gösterir. Kentin sorunları, benzer kaygılarla bir araya gelen halk tarafından çözüme ulaştırılabilir. Hemşehrilik bilincinden yola çıkarak Kent Konseyi etrafında toplanan sivil toplum, kentin sorunlarının çözümünde demokratik bir şekilde görev alabilmelidir. Kent Konseyi yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Ayvalık için de Kent Konseyi bu anlamda önemli bir yerde durmaktadır.

Sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak, bunun için uzun vadeli planlarla kent yaşamının içinde olmak, Kent Konseyi’nden beklenen çalışmalar arasındadır. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek için hepimize çok büyük görevler düşmektedir. Kent Konseyi’nin bir görevi de kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmektir. Demokrasinin topluma yayılmasını sağlayan sivil toplum çalışmalarında Kent Konseyleri önemli görevler üstlenmelidir. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını güçlendirmek, yerel karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak bu görevler arasındadır. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanımı Kent Konseylerinin

About Post Author